“Şcoala care promovează sănătatea.”

Scurt istoric

Legea pentru reforma învăţământului din 1948 a dus la înfiinţarea unor şcoli profesionale cu durata de 2-4 ani, şi a şcolilor medii economice cu durata de 4 ani. În acelaşi an a luat fiinţă la Tîrgu-Mureş Centrul Şcolar Sanitar, similar şcolilor medii tehnice, în care au fost admişi absolvenţi de 7 clase elementare. În primul an şcolar, 1948-1949, s-au înscris la cursuri 200 de elevi, la următoarele specializări: tehnică dentară, surori de ocrotire, surori de naştere, surori de asistenţă medicală, oficianţi sanitari.

Începând cu anul şcolar 1947-1948 s-a reînfiinţat Institutul Surorilor de Ocrotire din Târgu-Mureş, care şi-a reluat activitattea în cadrul Institului de Medicină şi Farmacie. Absolvenţii primelor trei generaţii de elevi ai acestui institut (1948-1949, 1948-1952, 1949-1953), în urma unor studii de 1-3 ani, au dobândit calificarea de surori de ocrotire şi mamoşi. Din anul şcolar 1955-1956, învăţământul sanitar s-a organizat în cadrul grupurilor şcolare sanitare în două tipuri de şcoli, şi anume în şcoli profesionale, ce şcolarizau elevi absolvenţi de 7 clase elementare, şi în şcoli medii tehnice sanitare, frecventate de absolvenţii şcolilor medii. În cadrul şcolilor medii tehnice sanitare au fost create noi specializări: farmacie, laborator, pediatrie, radiologie, balneofizioterapie, anatomie patologică, tehnică dentară. Pregătirea moaşelor şi a surorilor medicale s-a relizat în cadrul învăţământului profesional pînă în anul 1959.

În anul 1965, şcoala Medie Sanitară a redevenit Grup Şcolar Sanitar, având în componenţă atât Şcoala Tehnică Sanitară, denumită Şcoala de Specializare Postliceală, cât şi Şcoala Profesională. Aici s-a continuat pregătirea de surori medicale, oficianţi sanitari, asistenţi farmacişti şi moaşe, în perioade de şcolarizare de 2 ani. Începând cu anul şcolar 1957-1958 au apărut şi profiluri noi, după cum urmează: soră de ocrotire, tehnician de pediatrie, mamoş, igienist, radiolog, tehnician dentar, asistent pediatrie, asistent ginecologie. Din anul 1961, şcolarizarea pentru aceste specializări s-a ridicat de la 2 la 3 ani. Din anul şcolar 1963-1964 au apărut noi profiluri: asistent medical de laborator, asistent de anatomopatologie, asistent balneofizioterapie. Cu aceste specializări şi unele modificări în paleta profesiilor s-a menţinut pregătirea cadrelor sanitare până în anul şcolar 1979-1980.

În anul 1967 s-a înfiinţat Liceul Sanitar, cu durata de şcolarizare de 3-5 ani, cu specializările asistent de laborator şi asistent de tehnică dentară. Instituţia de învăţământ s-a bucurat de un mare prestigiu, pregătind tineri din diferite judeţe ale ţării. Începând cu anul şcolar 1973-1974, durata studiilor s-a redus la 4 ani şi au rămas următoarele profiluri: asistent laborator, tehnician dentar asistent medical şi asistent farmacist. A urmat apoi, din 1974, învăţământul liceal organizat pe două trepte (clasele a IX-a şi a X-a - treapta I, clasele a XI-a şi a XII-a - treapta a doua), elevii absolvenţi ai treptei I avînd posibilitatea de a urma fie treapta a II-a de liceu, pe baza unui examen de admitere, fie şcoala profesională. Această structură a durat pînă în anul şcolar 1987-1988, cînd s-a revenit la învăţământul liceal de 4 ani. Profilul sanitar al liceului a funcţionat până în anul şcolar 1990-1991, când s-a trecut la profilul real cu clase de chimie-biologi şi fizică-chimie. Învăţământul sanitar a trecut la nivel postliceal, cu specializărie: asistent medical generalist, asistent de farmacie, asistent de laborator, tehnician dentar, asistent de sănătate publică, asistent de radiologie, asistent de balneofizioterapie, asistent medico-social. Din anul 1994 funcţionează în cadrul şcolii postliceale sanitare specializarea asistent medical generalist - cultul ortodox. La şcoala postliceală sunt admişi absolvenţi de liceu cu bacalaureat, iar cursurile se desfăşoară pe o perioadă de 2 sau 3 ani.

În instituţia numită actualmente Grupul şcolar Gheorghe Marinescu din Târgu-Mureş, funcţionează 12 clase de liceu cu profilurile matematică-informatică şi ştiinţele naturii şi clase de postliceal cu specializările asistent medical generalist, asistent medical generalist-cultul ortodox asistent de farmacie, asistent de radiologie, tehnician ortoprotezist.

În cadrul Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu, în evoluţia sa, au fost organizate şi desfăşurate, pe lângă cursurile de pregătire a cadrelor sanitare în profilurile deja amintite, numeroase forme de perfecţionare, calificare şi recalificare, echivalare de studii liceale cu studii postliceale sanitare, ce s-au finalizat prin creşterea gradului de pregătire a personalului sanitar cu studii medii. Astfel, s-au organizat cursuri de calificare pentru laboranţii de la I.M.F. Târgu-Mureş între anii 1949-1960, Cursuri pentru surorile medicale ale Crucii Roşii Târgu-Mureş între 1950-1953, începând cu anul 1965 cursuri de calificare la locul de muncă, pe baza H.C.M. 4320, în sprijinul spitalelor din teritoriu pentru judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, cursuri e calificare pentru absolvenţii de Cruce Roşie în 1964, examene de diferenţă pentru instructorii sanitari ai M.F.A. în 1967, cursuri de perfecţionare pentru asistenţi de farmacie şi asistentele şefe de spital şi pentru conducătoarele de creşă. Începând cu anul 1971 s-au organizat examene de grad principal pentru asistenţi medivali de obstetrică-ginecologie, laboranţi, farmacişti, oficianţi sanitari, cursuri de recalificare şi reprofilare (1971, 1976, 1980), cursuri de perfecţionare pentru cadrele medii sanitare, examene de echivalare şi grad principal, între 1973-1999. Aceste modalităţi de pregătire şi perfecţionare au contribuit la ridicarea gradului de instruire a cursanţilor, la asimilarea celor mai noi cunoştinţe din domeniul sanitar, prin activităţi susţiniute de cadre de specialitate, cu o remarcabilă pregătire şi experienţă în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie, spitale şi policlinici.

Colectivul cadrelor didactice