“Şcoala care promovează sănătatea.”

Termeni de utilizare

Utilizarea site-ului va echivala cu acceptarea acestor condiţii, în consecinţa vă rugăm să nu accesaţi acest site dacă nu sunteţi de acord să vă supuneţi acestor reguli. Ne rezervam dreptul de a modifica periodic aceste condiţii, prin urmare vă rugăm să le consultaţi în mod regulat, întrucât continuarea utilizării site-ului va echivala cu acceptarea tuturor modificărilor.

Dacă doriţi să ne adresaţi comentarii sau întrebări în legătură cu aceste condiţii generale, sau daca aveţi nelămuriri în privinţa unor prevederi, vă rugăm să nu ezitaţi să ne transmiteţi un e-mail la info@prosanitar.ro

Deşi depunem toate diligenţele pentru a furniza pe acest site informaţii exacte şi actuale despre activitatea Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu, nu ne asumăm răspunderea că informaţiile prezentate sunt în permanenţa actualizate sau că acest website conţine toate informaţiile relevante despre Grupul Şcolar Gheorghe Marinescu. În special, în cazul în care sunteti implicat(a) în luarea unei decizii legate de Grupul Şcolar Gheorghe Marinescu, vă rugăm să consultaţi telefonic sau pe cale electronică conducerea şcolii.

DREPTURI DE AUTOR ŞI MARCĂ ÎNREGISTRATĂ. Cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, toate materialele prezentate pe acest site sunt protejate potrivit legislaţiei în vigoare în materia drepturilor de autor, a fotografiilor, a altor drepturi de proprietate intelectuală aparţinând Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu sau, după caz, altor persoane care au dat licenţa de utilizare pentru materialele lor către Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu.

Toate drepturile care nu au fost acordate utilizatorilor acestui site în mod expres sunt rezervate.

UTILIZARE ÎN SCOPURI PERSONALE. Utilizarea de către Dvs. a materialelor prezentate pe acest site va fi făcută exclusiv în scop de informare. Prîn accesarea acestui vă obligaţi să nu distribuiţi, să nu publicaţi, să nu transmiteţi, să nu modificaţi, să nu expuneţi şi să nu creaţi materiale derivate dîn conţinutul acestui site, precum şi să nu exploataţi conţinutul acestui site în nici un alt mod. Este interzisă copierea, distribuirea sau expunerea materialelor prezentate pe acest site, sau a unei parţi a acestora, către terţe persoane. Este interzisă stabilirea de legături la orice parte a acestui site prîn intermediul unor link-uri sau reproducerea fidelă a site-ului sau a oricărei părţi dîn acesta în alt site (mirroring). Nici un alt fel de utilizare, reproducere sau distribuire nu este permisă fără acordul nostru scris prealabil. Orice încălcare a acestor drepturi va da naştere căilor legale de protecţie aferente. Sunteţi obligat(ă) să despăgubiţi, să apăraţi şi să excludeţi raspunderea Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu pentru toate şi oricare moduri de utilizare neautorizată a materialelor prezentate pe acest site la care veţi proceda. Vă informăm că utilizarea neautorizată a acestui site poate cauza daune ireparabile pentru Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu şi că, în cazul unei utilizări neautorizate, Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu va avea dreptul să vă solicite încetarea acesteia, suplimentar faţă de orice alte modalitaţi de reparare a prejudiciului produs la care are acces în temeiul legii sau al echitaţii.

FEEDBACK ŞI PREZENTAREA MATERIALELOR PROPRII PE SITE. Sunteţi obligat(ă) şi sunteţi unicul(a) responsabil pentru conţinutul oricăror materiale postate (prezentate) pe site vă obligaţi să nu prezentaţi pe materiale ilegale, defăimătoare, abuzive sau obscene. Sunteţi obligat să nu prezentaţi pe nici un material care aduce atingere oricăror drepturi ale oricaror terţe persoane, incluzând, dar fără a se limita la drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor înregistrate, dreptul la viaţa privată sau alte drepturi personale sau de proprietate.

Deşi apreciem interesul Dvs. asupra Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu, nu dorim şi nu acceptăm nici o idee asupra căreia vă declaraţi proprietar, privind deşignul, tehnologia de realizare sau alte propuneri pe care le veţi avea. În consecinţă, orice material veţi prezenta pe acest va fi considerat drept o acordare cu titlu gratuit a drepturilor ne-exclusive de utilizare, de reproducere, de modificare, de afişare, de transmitere, de adaptare, de publicare, de traducere, de creare de materiale derivate dîn acest material şi de distribuire, de transmitere şi de prezentare a materialului, indiferent dacă acesta a fost adus în prealabil la cunostinţa publicului sau a fost creat cu aceasta ocazie.

LINK-uri. Unele link-uri prezentate pe vă vor permite conectarea către -uri care nu se află sub controlul nostru. Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu vă pune la dispoziţie aceste link-uri numai în scop utilitar. Prezentarea unui link nu implica adeziunea Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu la conţinutul acestor -uri, iar Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu nu poate fi ţinut răspunzator pentru conţinutul nici unui către care sunt prezentate link-uri, prîn urmare accesarea de către Dvs. a acestor site-uri se va face pe riscul Dvs. exclusiv.

PROTECŢIA ŞI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. în privinţa practicilor şi politicii Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu referitoare la colectarea, foloşi rea şi stocarea informaţiilor privind clienţii noştri online, vă rugăm să consultaţi Politica noastră de Protejare a Datelor cu Caracter Personal.

LIMITAREA RĂSPUNDERII. Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu nu poate fi ţinut răspunzător faţă de Dvs. sau faţă de orice terţă parte pentru orice inadvertenţe sau informaţii care nu mai sunt de actualitate prezentate în conţinutul site-ului sau pentru orice acţiune întreprinsă pe baza acestui conţinut. Luând în considerare limitele maxime permise de legile aplicabile în domeniu, Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu nu va putea fi ţinut răspunzator pentru nici un fel de prejudiciu direct sau indirect suferit de catre Dvs. ca urmare a utilizării conţinutului acestui site sau ca urmare a accesării de către Dvs., prîn intermediul link-urilor prezente pe site, a altor materiale existente pe Internet. Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu nu intenţionează să-şi limiteze răspunderea pentru denaturarea frauduloasă a informaţiilor prezentate sau pentru cazurile de deces sau de vătămare corporală cauzată în mod direct dîn culpa sa. Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu depune toate diligenţele în menţinerea şi actualizarea acestui , insă nu oferă nici o garanţie în privinţa acurateţii, valabilităţii sau exactităţii informaţiilor prezentate pe şite nu garantează că funcţionalitatea acestui site va fi neîntreruptă sau lipsită de erori, sau că acest site sau serverul pe care este găzduit nu va conţine viruşi sau alte componente dăunătoare, sau că defecţiunile vor fi remediate, chiar dacă Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu are cunostinţă despre acestea.

MINORI. Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu solicită părintilor să-şi supravegheze copiii minori în timp ce aceştia accesează site-ul.

LEGEA APLICABILĂ. Prezentele condiţii generale de utilizare sunt guvernate de legea română şi vor fi interpretate în temeiul acestora. Soluţionarea oricăror dispute legate de aceste condiţii generale va fi de competenţa instanţelor româneşti.