Şcoala care promovează sănătatea
Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, Telefon: 0365 882 498
COMISII PERMANENTE

Președinte: Prof. CIFU Ana Elena - șef catedră
Secretar comisie: Prof. Matei Cristina Ligia - șef catedră
Membrii: Prof. Vulc Cornel Cristian - director
Prof. Grozav Gabriel Cornel
Prof. D. Socol Alegra Carletta
Prof. Moldovan Nelu – șef catedră
Birou lucru: Sala 10

Președinte: Instit. BRAI Ionela – coordonator CEAC
Secretar comisie: Oltean Violeta Marcela - secretar
Membrii: Prof. Dr. Ionescu Felicia Stela
Prof. Vodă Petruța Anamaria
Inf. Bogdan Romulus Amelian - administrator rețea
Elev Ormenișan Rareș Florin – reprezentantul elevilor în CA
Uifălean Maria – părinte, reprezentant în CA
Birou lucru: Sala 126

Președinte: Prof. BATHORI Ioana Emilia – director adjunct
Secretar comisie: Prof. D. Procopie Andreea Luiza
Membrii: Chichișan Dan Argintel – administrator patrimoniu
Prof. Szikszai Bruno Janos
Prof. Vodă Petruța Anamaria
Bucin Maria Gabriela - bibliotecar
Birou lucru: Dir. adj.

Președinte: Prof. BATHORI Ioana Emilia – director adjunct
Secretar comisie: Oltean Violeta Marcela – secretar
Membrii: Prof. Ciuchină Liana Manuela - consilier educativ
Prof. Cifu Ana Elena - șef catedră
Blaga Carmen Elena - administrator financiar
Birou lucru: Dir. adj.

Președinte: Prof. VULC Cornel Cristian - director
Secretar comisie: Oltean Violeta Marcela - secretar unitate
Membrii: Prof. Lobonț Dorin Cristian
Prof. Grozav Gabriel Cornel
Uifălean Maria – părinte
Ormenișan Rareș Florin – reprezentantul elevilor în CA
Birou lucru: Sala 10


Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu"

Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, Telefon: 0365 882 498