Şcoala care promovează sănătatea
Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, Telefon: 0365 882 498
SCURT ISTORIC
Preocuparea pentru formarea, instruirea și orientarea tinerilor spre însușirea de arte și meserii utile societății a constituit, din trecutul îndepărtat al învățământului românesc, o prioritate. Încă din 1864 au fost elaborate reglementări cu privire la înființarea și organizarea învățământului profesional. În acel an a fost adoptată Legea Instrucțiunii, care prevedea înființarea de școli reale pentru agricultură, industrie și comerț, cu scopul de a da absolvenților cursului primar „învățătura necesară pentru exercitarea unei arte sau profesii”. La sfârșitul secolului al XIX-lea învățământul profesional a fost reorganizat pe trepte, și anume în școli elementare inferioare și superioare de meserii, și o a treia treaptă, ce asigura pregătirea necesară pentru îndeplinirea funcțiilor de maiștri, șefi de atelier și altele. Această reglementare, cu unele modificări, s-a menținut până în anul 1936, când învățământul profesional a fost organizat pe numai două trepte: gimnaziul și liceul industrial. În această perioadă, pe lângă spitalele mari, s-a organizat pregătirea de cadre sanitare elementare, calificându-se astfel surori și moașe. Legea pentru reforma învățământului din 1948 a dus la înființarea unor școli profesionale cu durata de 2-4 ani, și a școlilor medii economice cu durata de 4 ani. În același an a luat ființă la Tîrgu-Mureş Centrul Școlar Sanitar, similar școlilor medii tehnice, în care au fost admiși absolvenți de 7 clase elementare. În primul an școlar, 1948-1949, s-au înscris la cursuri 200 de elevi, la următoarele specializări: tehnică dentară, surori de ocrotire, surori de naștere, surori de asistență medicală, oficianți sanitari.


Începând cu anul școlar 1947-1948 s-a reînființat Institutul Surorilor de Ocrotire din Tîrgu-Mureş, care și-a reluat activitatea în cadrul Institutului de Medicină și Farmacie. Absolvenții primelor trei generații de elevi ai acestui institut (1948-1949, 1948-1952, 1949-1953), în urma unor studii de 1-3 ani, au dobândit calificarea de surori de ocrotire și mamoși. Din anul școlar 1955-1956, învățământul sanitar s-a organizat în cadrul grupurilor școlare sanitare în două tipuri de școli, și anume în școli profesionale, ce școlarizau elevi absolvenți de 7 clase elementare, și în școli medii tehnice sanitare, frecventate de elevii absolvenți ai școlilor medii. În cadrul școlilor medii tehnice sanitare au fost create noi specializări: farmacie, laborator, pediatrie, radiologie, balneofizioterapie, anatomie patologică, tehnică dentară. Pregătirea moașelor și a surorilor medicale s-a realizat în cadrul învățământului profesional până în anul 1959.

În anul 1965, Școala Medie Sanitară a redevenit Grup Școlar Sanitar, având în componență atât Școala Tehnică Sanitară, denumită Școala de Specializare Postliceală, cât și Școala Profesională. Aici s-a continuat pregătirea de surori medicale, oficianți sanitari, asistenți farmaciști și moașe, în perioade de școlarizare de 2 ani. Începând cu anul școlar 1957-1958 au apărut și profiluri noi, după cum urmează: soră de ocrotire, tehnician de pediatrie, mamoș, igienist, radiolog, tehnician dentar, asistent pediatrie, asistent ginecologie. Din anul 1961, școlarizarea pentru aceste specializări s-a ridicat de la 2 la 3 ani. Din anul școlar 1963-1964 au apărut noi profiluri: asistent medical de laborator, asistent de anatomopatologie, asistent balneofizioterapie. Cu aceste specializări și unele modificări în paleta profesiilor s-a menținut pregătirea cadrelor sanitare până în anul școlar 1979-1980. În anul 1967 s-a înființat Liceul Sanitar, cu durata de școlarizare de 3-5 ani, cu specializările asistent de laborator și asistent de tehnică dentară. Instituția de învățământ s-a bucurat de un mare prestigiu, pregătind tineri din diferite județe ale țării. Începând cu anul școlar 1973-1974, durata studiilor s-a redus la 4 ani și au rămas următoarele profiluri: asistent laborator, tehnician dentar asistent medical și asistent farmacist. A urmat apoi, din 1974, învățământul liceal organizat pe două trepte (clasele a IX-a și a X-a – treapta I, clasele a XI-a și a XII-a – treapta a doua), elevii absolvenți ai treptei I având posibilitatea de a urma fie treapta a II-a de liceu, pe baza unui examen de admitere, fie școala profesională. Această structură a durat până în anul școlar 1987-1988, când s-a revenit la învățământul liceal de 4 ani. Profilul sanitar al liceului a funcționat până în anul școlar 1990-1991, când s-a trecut la profilul real cu clase de chimie-biologie și fizică-chimie. Învățământul sanitar a trecut la nivel postliceal, cu specializările: asistent medical generalist, asistent de farmacie, asistent de laborator, tehnician dentar, asistent de sănătate publică, asistent de radiologie, asistent de balneofizioterapie, asistent medico-social. La școala postliceală sunt admiși absolvenți de liceu, iar cursurile se desfășoară pe o perioadă de 3 ani.

În instituția numită actualmente Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Tîrgu-Mureş, funcționează clase de liceu cu profilurile teoretice științele naturii și științe sociale, clase de învățământ postliceal cu specializările asistent medical generalist și asistent medical de farmacie.

În cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu”, în evoluția sa, au fost organizate și desfășurate, pe lângă cursurile de pregătire a cadrelor sanitare în profilurile deja amintite, numeroase forme de perfecționare, calificare și recalificare, echivalare de studii liceale cu studii postliceale sanitare, ce s-au finalizat prin creșterea gradului de pregătire a personalului sanitar cu studii medii. Astfel, s-au organizat cursuri de calificare pentru laboranții de la I.M.F. Tîrgu-Mureș între anii 1949-1960, Cursuri pentru surorile medicale ale Crucii Roșii Tîrgu-Mureș între 1950-1953, începând cu anul 1965 cursuri de calificare la locul de muncă, pe baza H.C.M. 4320, în sprijinul spitalelor din teritoriu pentru județele Mureș, Harghita și Covasna, cursuri e calificare pentru absolvenții de Cruce Roșie în 1964, examene de diferență pentru instructorii sanitari ai M.F.A. în 1967, cursuri de perfecționare pentru asistenți de farmacie și asistentele șefe de spital și pentru conducătoarele de creșă. Începând cu anul 1971 s-au organizat examene de grad principal pentru asistenți medicali de obstetrică-ginecologie, laboranți, farmaciști, oficianți sanitari, cursuri de recalificare și reprofilare (1971, 1976, 1980), cursuri de perfecționare pentru cadrele medii sanitare, examene de echivalare și grad principal, între 1973-1999. Aceste modalități de pregătire și perfecționare au contribuit la ridicarea gradului de instruire a cursanților, la asimilarea celor mai noi cunoștințe din domeniul sanitar, prin activități susținute de cadre de specialitate, cu o remarcabilă pregătire și experiență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, spitale și policlinici.

Încă de la înființare, indiferent că s-a numit Centrul Școlar Sanitar, Școala Medie Sanitară, Școala Profesională, Școala Tehnică Sanitară, Liceul Sanitar sau Școala Postliceală Sanitară, Grupul Școlar Sanitar sau Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”, instituția s-a bucurat de un interes deosebit din partea părinților și tinerilor, animați de dorința de a beneficia de o pregătire de excepție în domeniu, care să le ofere posibilitatea să se integreze, cum de altfel au și făcut-o, în unități de sănătate din sate, orașe din România sau din străinătate.În decursul istoriei acestei instituții educative, singulară în peisajul învățământului județean și aflată printre puținele din țară care au avut durabilitate, activitatea managerială, de instruire și educare a revenit unor medici, profesori și instructori cu calități profesionale și didactice deosebite. Preocuparea lor principală a fost asigurarea unui învățământ puternic pătruns de spiritul respectului pentru om. Întâlnirile tradiționale ale foștilor absolvenți cu educatorii lor constituie momente de adevărată revelație, când se constată că visurile lor pot deveni realitate. Pe lângă numeroșii absolvenți care au ales cariera de asistenți medicali sau tehnicieni, moașe sau oficianți sanitari, mulți dintre foștii elevi au urmat cursuri universitare, devenind medici, ingineri, profesori, juriști, artiști, oameni de afaceri apreciați pentru activitatea lor profesională.

Elevii acestui liceu au obținut rezultate onorante la examenele naționale de bacalaureat (promovabilitate 95-99% în perioada 2014-2020), examenele de absolvire (promovabilitate 97-100% în perioada 2014-2020), examenele de atestat (promovabilitate 100% în perioada 2014-2020), la angajarea pe locurile de muncă (inserția profesională în piața muncii), la olimpiade și concursuri școlare, la sesiuni de comunicări, la manifestări cultural-sportive, în activitățile dedicate educației pentru sănătate. Școala a fost selectată în programul național finanțat de Comunitatea Europeană, între alte 14 licee din țară, ca școală care promovează sănătatea.

În perioada ultimilor ani - școala cunoaște transformări majore la nivelul bazei materiale (catalogate drept cea mai bună la această oră din județ), al unor schimburi de generații la nivelul resursei umane, un act managerial disciplinat și transparent care permite beneficiarilor să valorifice întreaga capacitate pe care școala le-o oferă și să poată diferenția oferta educațională la nivel de piață a serviciilor de formare la timpul prezent.

Toate acestea au darul de a convinge că măsurile întreprinse, proiectele de dezvoltare definite de managementul școlar, de obiectivele Consiliului de administrație și de profesorii școlii sunt de natură să asigure și pe viitor acestei școli o poziție privilegiată în oferta de servicii a învățământului din județul Mureș.

Colectivul cadrelor didactice

Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu"

Strada Gheorghe Marinescu 15, Târgu Mureș, Telefon: 0365 882 498